Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2015

codalej
Reposted fromoll oll viamonam monam
codalej
1892 3e79
Reposted fromfitspro fitspro viameriel meriel
codalej
8358 b305
Reposted fromscorpix scorpix
codalej
codalej
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu."
Robert K. Bloom
Reposted fromjatonieja jatonieja viascorpix scorpix
codalej

21/2015

Dobrze, że jesteś - Jarosław Borszewicz

Dobrze, że jesteś,
bo wczoraj znowu bolało mnie serce,
a ciągle nie mam pomysłu na życie.

Musisz mi pomóc,
bo od szesnastu dni pada deszcz
i życie powoli zaczyna mi się rozmywać.

Miałem iść do dentysty,
ale przybłąkał mi się wiersz o tobie,
no i nie mam go z kim zostawić w domu.

Dobrze, że jesteś,
bo w zeszłym tygodniu „U Fukiera”
śmierć znowu pytała o mnie szatniarza.

Dzwoniłem dzisiaj do ciebie,
ale słuchawka ugryzła mnie w rękę
i pewnie ta rana tak szybko się nie zagoi.

Musisz mi pomóc,
bo jestem zmęczony jak Bóg,
który harował przez tydzień –
i nie stworzył świata…

https://www.facebook.com/2015w365

— #lirycznie #2015w365 #czasnapoezje
Reposted fromavooid avooid viascorpix scorpix
codalej
czuję jakby cały czas ktoś mnie sprawdzał ile jeszcze wytrzymam.
— me
Reposted fromzosienieczka zosienieczka viameriel meriel

January 01 2015

codalej
9487 09e8
Reposted fromproof proof viakajagie kajagie
codalej
3399 2ad2
Reposted fromretaliate retaliate viausmiechprosze usmiechprosze
codalej
5589 48c8
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamonam monam
codalej
7404 0153 500
codalej
codalej
codalej
5055 8952
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSweetRose SweetRose
codalej
6280 ce2e
Reposted fromaniczorka aniczorka viaSweetRose SweetRose
codalej
5682 0f39
Reposted fromswojszlak swojszlak viakajagie kajagie
7668 4838 500
Reposted fromfreakish freakish viaSweetRose SweetRose
codalej
8731 724d
Reposted fromarwen arwen viaSweetRose SweetRose
codalej
9856 1750 500
Reposted fromklaura klaura viaunsteadyshy unsteadyshy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl