Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2015

codalej
Zawsze najlepsze przemyślenia psuje mi Twój wyłączony telefon!
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
codalej
codalej
codalej
Nie musi być łatwo , chcę tylko żeby było warto
— x
Reposted fromprecelka precelka viaserplesniowy serplesniowy
codalej
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
codalej
Nie zmienisz tego w jaki sposób ja myślę i jak różne rzeczy odczuwam.
Reposted fromSuckMyDick SuckMyDick viaserplesniowy serplesniowy
codalej
“Gdybym wiedziała, że tak trudno będzie puścić Twoją dłoń, nie dotknęłabym jej.”
— tumblr
Reposted fromSalute Salute viaserplesniowy serplesniowy
codalej
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.

chcę kogoś kto nie będzie się bał pisać pierwszy po kłótni, że tęskni i nie chce żyć beze mnie

codalej
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
codalej
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaserplesniowy serplesniowy

January 05 2015

codalej
0374 cf09
Reposted frombesomeoneelse besomeoneelse viascorpix scorpix
codalej
0299 f2b1
Reposted fromusual usual viascorpix scorpix
3838 da4a 500
Reposted fromtron tron
3826 7736
Reposted fromtron tron
codalej
codalej
codalej
Mówię do siebie: NIE MYŚL! 
Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda
Reposted frompesy pesy viasomethingfromheart somethingfromheart
codalej
5581 9efa
Reposted frommiischa miischa viamezzanine mezzanine
codalej
1868 63d5 500
Reposted fromkotowate kotowate viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl